Arvonnat ja kilpailut

PROGRUPPER OY:N JÄRJESTÄMIEN KILPAILUJEN JA ARVONTOJEN SÄÄNNÖT

ProGrupper Hoiva sovellus -arvonnan säännöt

 

ProGrupper Oy arpoo kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken 50 (euroa) arvoisen S-ryhmän ravintolalahjakortin. Arvontaan voi osallistua 11.5.2021- 31.5.2021 asti. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

 

1. Arvonnan järjestäjä

 

ProGrupper Oy

Y-tunnus: 3119046-8

Osoite: Sinttikatu 1A

Sähköposti: johanna.korhonen@progrupper.fi

 

2. Arvontaan osallistuminen sekä osallistumiskelpoisuus

 

Arvontaan osallistuminen edellyttää Facebookissa tai Instagramissa ProGrupperin arvontapäivitykseen kommentoimista 31.5.2021 mennessä.

 

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien ProGrupper Oy:n palveluksessa työskentelevät sekä näiden perheenjäsenet.

 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus hylätä arvontaan osallistuminen, jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta menettelystä.

 

3. Voittajan valitseminen ja ajankohta

 

Arvonnan voittaja arvotaan kaikkien arvontaan hyväksytysti osallistuneiden kesken. Arvonta suoritetaan 1.6.2021. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa toinen voittaja.

 

4. Palkinnot

 

Arvonnan palkintona on 50 euron S-ryhmän ravintolalahjakortti. Palkintoa ei voi muuttaa, muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

5. Arvonnan sääntöjen hyväksyminen

 

ProGrupper Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä ProGrupper Oy:n kotisivuilla www.progrupper.com.

 

 

 

 

6. Henkilötietojen käsittely

 

ProGrupper Oy ei luovuta arvontaan osallistuneiden tietoja kolmannelle taholle. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuoja- ja rekisteriselosteesta sekä ProGrupper Oy:n kotisivuilta www.progrupper.com. 

                                        

7. Voittajan nimen julkaiseminen

 

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista arvonnan voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

 

 8. Arvonnan järjestäjän ja arvontaan osallistuvien vastuut

 

ProGrupper Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat ProGrupper Oy:n sekä arvonnan järjestäjän mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingonkorvausvastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

 

ProGrupper Oy ei vastaa teknisistä syistä tai postin kulusta johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Arvonnan voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista ja veroseuraamuksista.

 

9. Muut ehdot

 

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien ProGrupper Oy:stä riippumattomien palvelujen kuten Facebookin käyttöehtoja.

 

ProGrupper Oy:n järjestämä arvonta ei ole Facebookin tukema tai sponsoroima ja siten arvontaan osallistujan tulee vapautta Facebook kaikista vastuista arvonnan osalta.


PROGRUPPER OY:N JÄRJESTÄMIEN KILPAILUJEN JA ARVONTOJEN SÄÄNNÖT

ProGrupper Hoiva sovellus -arvonnan säännöt

 

ProGrupper Oy arpoo kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken 500 € (euroa). Arvontaan voi osallistua 30.6.2021 asti. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

 

1. Arvonnan järjestäjä

 

ProGrupper Oy

Y-tunnus: 3119046-8

Osoite: Sinttikatu 1A

Sähköposti: johanna.korhonen@progrupper.fi

 

2. Arvontaan osallistuminen sekä osallistumiskelpoisuus

 

Arvontaan osallistuminen edellyttää profiilin luomista ProGrupper Hoiva -sovellukseen 30.6.2021 mennessä.

 

Arvontaan voivat osallista kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien ProGrupper Oy:n palveluksessa työskentelevät sekä näiden perheenjäsenet.

 

Arvonnan järjestäjällä on oikeus hylätä arvontaan osallistuminen, jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta menettelystä.

 

3. Voittajan valitseminen ja ajankohta

 

Arvonnan voittaja arvotaan kaikkien arvontaan hyväksytysti osallistuneiden kesken. Arvonta suoritetaan 1.7.2021. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa toinen voittaja.

 

4. Palkinnot

 

Arvonnan palkintona on 500 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa, muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

 

5. Arvonnan sääntöjen hyväksyminen

 

ProGrupper Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä ProGrupper Oy:n kotisivuilla www.progrupper.com

 

 

 

6. Henkilötietojen käsittely

 

ProGrupper Oy ei luovuta arvontaan osallistuneiden tietoja kolmannelle taholle. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuoja- ja rekisteriselosteesta sekä ProGrupper Oy:n kotisivuilta www.progrupper.com

                                        

7. Voittajan nimen julkaiseminen

 

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista arvonnan voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

 

 8. Arvonnan järjestäjän ja arvontaan osallistuvien vastuut

 

ProGrupper Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistujat vapauttavat ProGrupper Oy:n sekä arvonnan järjestäjän mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingonkorvausvastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjän vastuu ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

 

ProGrupper Oy ei vastaa teknisistä syistä tai postin kulusta johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Arvonnan voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista ja veroseuraamuksista.

 

9. Muut ehdot

 

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistuja sitoutuu noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien ProGrupper Oy:stä riippumattomien palvelujen kuten Facebookin käyttöehtoja.

 

ProGrupper Oy:n järjestämä arvonta ei ole Facebookin tukema tai sponsoroima ja siten arvontaan osallistujan tulee vapautta Facebook kaikista vastuista arvonnan osalta.