2.1.1. Henkilökäyttäjän sopimusehdot

1.       Yleiskuvaus

 

1.1.               ProGrupper Hoiva -palvelu on ProGrupper Oy:n (jäljempänä ”palveluntarjoaja”) luoma ja hallinnoima palvelu, jota käytetään palveluntarjoajan ProGrupper Hoiva -sovelluksella.  

1.2.               ProGrupper Hoiva -palvelu on sähköisenä sovelluksena toimiva palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää erityisesti hoivatyönalan työnantajat ja työnhakijat. Sovellus toimii alustana, jossa työnantajina toimivat hoivapalveluyritykset voivat ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä etsiä työntekijöitä avoinna oleviin työtehtäviin ja vastaavasti hoiva-alan työntekijät voivat hakea avoimia työtehtäviä ja työpaikkoja sekä ilmoittautua työnhakijoiksi. Palvelussa tarjottavat työpaikat ja työtehtävät ovat pääsääntöisesti lyhytaikaisia sijaisuuksia.

1.3.               ProGrupper Hoiva -palvelun käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen sekä palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisten tietosuojakäytänteiden hyväksymistä ja noudattamista sekä palveluun rekisteröitymistä.

1.4.               Palvelun käyttäjät voivat pääasiallisesti itsenäisesti päättää siitä, mitä tietoja he tallentavat palveluun ja mitä tietoja he siten saattavat potentiaalisten sopimuskumppaneiden tietoon. Palvelun käyttäjät vastaavat aina itse siitä, että heidän palveluunsa tallentamat tiedot ovat oikeat.

1.5.               Palveluntarjoaja ei toimi työnhakijoiden työnantajana tai -välittäjänä eikä palvelun käytöstä synny työsuhdetta palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välillä. Palveluntarjoaja tarjoaa ainoastaan alustan, jossa työnhakijat ja työnantajat voivat kohdata.

1.6.               ProGrupper Hoiva -palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja palveluntarjoajan ja henkilökäyttäjänä olevan työnhakijan välillä.

 

2.      Palveluntarjoajaa koskevat tiedot

 

2.1.               Palveluntarjoajana toimii ProGrupper Oy

Y-tunnus: 3119046-8

Kotipaikka: Lahti

ProGrupper Oy:n kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät internetosoitteesta www.progrupper.com.

 

3.      Määritelmät

 

3.1.               Näissä käyttöehdoissa seuraavilla määritelmillä tarkoitetaan:

Bonus                     Palveluntarjoaja palkitsee aktiivisija ProGrupper Hoiva -palvelun käyttäjiä maksamalla tälle palvelun käyttöön perustuvaa käyttökorvausta vaihtelevien palkkiokampanjoiden mukaan.

Hoivapalveluyritys

Hoivapalveluyrityksellä tarkoitetaan ProGrupper Hoiva -palveluun rekisteröitynyttä yrityskäyttäjää, joka tarjoaa palvelussa avoimia työtehtäviä ja hakee vapaita työntekijöitä.

Keikkarinki          Keikkaringillä tarkoitetaan hoivapalveluyrityksen ProGrupper Hoiva -palveluun luomaa ryhmää, jonka jäsenelle yritys voi suoraan tarjota avoimia työpaikkoja.

Käyttäjä                Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröitynyt ProGrupper Hoiva -palveluun työnhakijaksi.

Käyttösopimus     Käyttösopimuksella tarkoitetaan ProGrupper Hoiva -palvelun yleisiä käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

Palveluntarjoaja    Palveluntarjoajalla tarkoitetaan ProGrupper Oy:tä.

Työkeikka/työvuoro

Työkeikalla ja työvuorolla tarkoitetaan usein lyhytaikaista työtehtävää (yhtä työvuoroa), jonka ProGrupper Hoiva -sovellukseen rekisteröitynyt hoivapalveluyritys on ilmoittanut avoimeksi ja, jota ProGrupper Hoiva -sovellukseen rekisteröitynyt henkilökäyttäjä voi hakea.

Työnantaja      Työnantajalla tarkoitetaan hoivapalveluyritystä, joka ilmoittaa ProGrupper Hoiva -palvelussa avoimesta työtehtävästä ja, jonka kanssa työnhakijana oleva henkilökäyttäjä voi solmia työsopimuksen sopimistaan työtehtävistä. Työnantajana oleva hoivapalveluyritys vastaa kaikista työnantajavelvoitteista työntekijää kohtaan.

Työnhakija/työntekijä

Työnhakijalla ja työntekijällä tarkoitetaan ProGrupper Hoiva -palveluun rekisteröitynyttä henkilökäyttäjää, joka etsii/hakee avoimia hoivatyöhön liittyviä työtehtäviä.

4.      ProGrupper Hoiva -palvelun kuvaus

 

4.1.               ProGrupper Hoiva -palvelu on sähköisenä sovelluksena toimiva palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää erityisesti hoivatyönalan työnantajat ja työnhakijat. Palvelu toimii alustana, jossa työnantajina toimivat hoivapalveluyritykset voivat ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä etsiä työntekijöitä avoinna oleviin työtehtäviin ja vastaavasti hoiva-alan työntekijät voivat hakea avoimia työtehtäviä ja työpaikkoja sekä ilmoittautua työnhakijoiksi. Palvelussa tarjottavat työpaikat ja työtehtävät ovat pääsääntöisesti lyhytaikaisia sijaisuuksia.

4.2.               Luodessaan käyttäjätilin ProGrupper Hoiva -palveluun käyttäjä syöttää itse yksilöinti- ja yhteystietojensa lisäksi tietoja itsestään ja ammatillisesta osaamisestaan sekä pätevyydestään kuten koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja luvistaan. Käyttäjä voi myös liittää palveluun oman ansioluettelonsa tai videoesittelyn tai -haastattelun. Näiden tietojen perusteella käyttäjästä luodaan profiili, joka julkaistaan ProGrupper Hoiva -palvelussa. Näin julkaistu profiili on palveluun rekisteröityneiden hoivapalveluyritysten nähtävissä.

4.3.               Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että hänen ProGrupper Hoiva -palveluun tallentamansa tiedot lukuun ottamatta syntymäaikaa ja katuosoitetta (asuinkunta julkaistaan hoivapalveluyritysten nähtäville) julkaistaan palvelussa palveluun rekisteröityneiden hoivapalveluyritysten nähtäväksi, kun käyttäjä on antanut palvelussa luvan julkaisulle. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus valita, että hänen verokorttinsa ja pankkitilinumeronsa näkyvät vain palveluntarjoajalle mahdollista bonuksen maksamista varten. Muussa tapauksessa käyttäjän verokortti ja pankkitilinumero julkaistaan myös hoivapalveluyritysten hallintokäyttäjille.

4.4.               Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että ProGrupper Hoiva -palveluun rekisteröityneiden hoivapalveluyritysten puolesta käyttäjän profiilia tarkastelevat yrityskäyttäjän rekrytointia hoitavat henkilöt. Näitä henkilöitä voi olla yhdessä hoivapalveluyrityksessä useita.

4.5.               Käyttäjä voi itse päättää profiilin julkaisemisesta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että vain profiilinsa julkaisemalla hänellä on oikeus vastaanottaa ja hakea ProGrupper Hoiva -palveluun tallennettuja avoimia työtehtäviä.

4.6.               Palvelun käyttäjät voivat itsenäisesti päättää siitä, mitä tietoja he tallentavat palveluun ja mitä tietoja he siten saattavat hoivapalveluyritysten ja siten potentiaalisten työnantajien tietoon.

4.7.               Palveluntarjoaja ei toimi työnhakijoiden työnantajana tai -välittäjänä eikä palvelun käytöstä synny työsuhdetta palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän välillä. Palveluntarjoaja tarjoaa ainoastaan alustan, jossa työnhakijat ja työnantajat voivat kohdata.

4.8.               Työnhakija ja työnantaja solmivat keskenään aina erillisen työsopimuksen sopimastaan työtehtävästä. Kaikki työnantajan vastuut mukaan lukien palkanmaksuvelvollisuus kuuluvat työnhakijan palkkaamalle hoivapalveluyritykselle. Vastaavasti työntekijä on velvollinen suorittamaan työtehtävät, joihin hän on sitoutunut. Mikäli työntekijälle ilmaantuu laillinen este suorittaa sopimaansa työtehtävää, tulee hänen ilmoittaa esteestä viivytyksettä työnantajalleen.

 

5.      Rekisteröityminen ja käyttäjätili

 

5.1.               ProGrupper Hoiva -palvelun käyttäminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä. Luomalla käyttäjätilin käyttäjä antaa palveluntarjoajalle oikeuden käyttää käyttäjän tallentamia tietoja palvelun käytön mahdollistamiseksi.

5.2.               Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä käyttäjällä saa olla useampia käyttäjätilejä.

5.3.               Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa käyttäjätilin kirjautumis- ja salaustiedot. Käyttäjä on myös vastuussa käyttäjätilinsä turvallisesta käytöstä.

5.4.               Käyttäjä vastaa itse ProGrupper Hoiva -palvelun käytön edellyttämien teknisten laitteiden, mobiili- ja älylaitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, päivittämisestä, toimivuudesta ja kustannuksista.

5.5.               Mikäli käyttäjä epäilee, että hänen käyttäjätilinsä on ulkopuolisen hallussa tai ulkopuolisella on tiedossaan tietoja, joilla hän pääsee käsiksi käyttäjän käyttäjätiliin ja sillä oleviin tietoihin, on käyttäjän otettava viivytyksettä yhteyttä palveluntarjoajaan: Johanna Korhonen 0401830721.

5.6.               Käyttäjä sitoutuu antamaan rekisteröitymisensä ja käyttäjätilin luomisen sekä tietojen täydentämisen yhteydessä oikeat henkilötietonsa sekä päivittämään niitä viivytyksettä niiden muuttuessa. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänen käyttäjätililleen tallentamat ja ProGrupper Hoiva -palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeat. Käyttäjä sitoutuu itse korjaamaan ja/tai poistamaan ProGrupper Hoiva -palveluun tallentamansa virheelliset tiedot sekä tiedot, joita hän ei enää halua säilytettävän käyttäjätilillään.

5.7.               Luomalla käyttäjätilin ja tallentamalla tilille omia tietojaan, käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisen tietosuojakäytännön.

5.8.               Käyttäjä ymmärtää, että pelkästään ProGrupper Hoiva -sovelluksen poistaminen teknisestä laitteesta ja/tai tietojen poistaminen käyttäjätililtä ei päätä rekisteröitymistä ja käyttäjätiliä palvelusta, vaan rekisteröitymisen, käyttäjätilin ja tilillä olevien tietojen poistaminen edellyttää, että käyttäjä päättää ProGrupper Hoiva -palvelun irtisanomalla palvelun jäljempänä 8. kohdassa mainitulla tavalla. Tietojen poistamiseen sovelletaan tällöin palveluntarjoajan rekisteri- ja tietosuojaselosteen mukaista tietosuojakäytäntöä.

 

6.      Kelpoisuus käyttää palvelua

 

6.1.    ProGrupper Hoiva -palveluun rekisteröityvän tulee olla oikeustoimikelpoinen ja vähintään 15-vuotias. Palveluun rekisteröityvä 15 – 17 -vuotias tarvitsee huoltajan nimenomaisen luvan palvelun käyttämiselle.

6.2.    Käyttäjällä tulee olla myös suomalainen henkilötunnus ja Suomen veroviranomaisen myöntämä verokortti.

 

7.      ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimuksen osapuolet, syntyminen ja sopimuksen solmimisen edellytykset

 

7.1.    Kirjautumalla sovellukseen ensimmäisen kerran ProGrupper Hoiva -palveluun käyttäjäksi henkilö vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin sekä palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteeseen ja hyväksyvänsä ne sekä vahvistavansa noudattavansa niitä. Samalla henkilö antaa tahdon ilmauksensa solmia palveluntarjoajan kanssa ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimuksen.

7.2.    Palveluntarjoajalla on yksipuolinen oikeus hyväksyä tai hylätä käyttäjän rekisteröinti.

7.3.    Käsiteltyään rekisteröinnin palveluntarjoaja lähettää vahvistuksen rekisteröinnin hyväksymisestä tai hylkäämisestä käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseensa. Rekisteröitymisen jälkeen kirjautuminen ProGrupper Hoivaan ja käyttöehtojen sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteen hyväksyminen ProGrupper Hoivaan on vahvistus käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä solmitusta ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimuksesta, johon sovelletaan ProGrupper Hoiva -palvelun voimassa olevia käyttöehtoja ja tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaista tietosuojakäytäntöä.

 

8.      Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

8.1.               Käyttäjän oikeus käyttää ProGrupper Hoiva -palvelua mukaan lukien käyttäjän rekisteröityminen ja käyttäjätili on voimassa toistaiseksi hyväksytystä rekisteröinnistä lähtien.

8.2.               Käyttäjällä on oikeus päättää palvelun käyttö irtisanomalla rekisteröityminen ja käyttäjätili sekä palvelun käyttö ilmoittamalla siitä kirjallisesti palveluntarjoajalle johanna.korhonen@progrupper.fi Irtisanominen tulee voimaan viivytyksettä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntarjoajan vastaanotettua käyttäjän irtisanomisilmoituksen.

8.3.               Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa ilman erityistä syytä ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimus ja poistaa käyttäjän rekisteröityminen, käyttäjätili sekä oikeus käyttää ProGrupper Hoiva -palvelua ja -sovellusta ilmoittamalla irtisanomisesta yhtä (1) kuukautta ennen. Palveluntarjoaja lähettää tällöin irtisanomisilmoituksen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

8.4.               Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimus mukaan lukien käyttäjän rekisteröityminen, käyttäjätili sekä oikeus käyttää ProGrupper Hoiva -palvelua ja -sovellusta välittömästi, jos se epäilee käyttäjän rikkoneen näitä käyttöehtoja, väärinkäyttäneen ProGrupper Hoiva -palvelua tai laiminlyöneen noudattaa palvelun kautta solmitun työsopimuksen velvoitteita mukaan lukien jättäneen tekemättä työvuoron ilman laillista estettä. Palveluntarjoaja lähettää tällöin purkuilmoituksen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8.5.               Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea ja poistaa käyttäjän käyttäjätili sekä oikeus käyttää ProGrupper Hoiva -palvelua ja -sovellusta, jos käyttäjä ei ole kirjautunut ProGrupper Hoiva -palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

8.6.               Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea ja poistaa rekisteröitymistiedot, mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitymisen jälkeen kirjautunut eli ei ole osoittanut, että hyväksyy ProGrupper Hoivan tietosuoja- ja rekisteriselostetta ja käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä haluaa viipymättä poistettavaksi rekisteröitymisestä kirjautuneet tiedot, niin käyttäjä voi pyytää tietojen poistamista lähettämällä viestiä osoitteeseen: johanna.korhonen@progrupper.fi. Irtisanominen tulee voimaan viivytyksittä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa palveluntarjoajan vastaanotettua käyttäjän irtisanomisilmoituksen.

 

9.      Käyttökorvaus

 

9.1.               Palveluntarjoaja palkitsee aktiivisia ProGrupper Hoiva -palvelun käyttäjiä maksamalla heille palvelun käyttöön perustuvaa käyttökorvausta eli bonusta. Bonukset määräytyvät muuttuvien kampanjoiden mukaan.  Käyttökorvausta /bonuksia maksetaan pääasiallisesti työntekijöille, jotka ovat aktiivisimmin Progrupper Hoiva sovelluksen kautta solmineet työsuhteita. ProGrupper seuraa sovelluksen käyttöä muun muassa työntekijöiden bonustasojen kautta ja palkitsee bonuksilla aktiivisia käyttäjiä eri palkitsemiskampanjoiden mukaisesti.

 

Bonustasot ovat seuraavat:

Hyväksytysti solmittujen ja suoritettujen työtehtävien (esim. ”keikkasijaisuuksien”) kalenterikuukaudessa

Bonustasot

Vähintään 5

Taso 1

Vähintään 10

Taso 2

Vähintään 15

Taso 3

Vähintään 20

Taso 4

Vähintään 25

Taso 5

 

9.2.               Käyttökorvauksen maksamisen ja tasoilla etenemisen edellytyksenä on, että käyttäjä on solminut ProGrupper Hoiva -palvelun välityksellä työsopimussuhteita sekä hoitanut työnantajan kanssa sopimansa työvelvoitteet asianmukaisesti.

9.3.               Käyttökorvauksen maksamisen ja tasoilla etenemisen edellytyksenä on, että työnantaja ja työntekijänä oleva käyttäjä kuittaavat ProGrupper Hoiva -palvelussa sovitun työtehtävän tulleen suoritetuksi. Käyttökorvausta ei makseta tai bonustasoilla ei edetä, jos työntekijä ei saavu suorittamaan sopimaansa työtehtävää, vaikka työntekijällä olisi laillinen este.

9.4.               Mikäli työtehtävän suorittaminen alkaa edellisessä kuussa ja päättyy kuun vaihteen jälkeen, luetaan tällainen työtehtävä sen kuukauden aikana suoritettuihin työtehtäviin, jolloin työtehtävä on päättynyt.   

9.5.               Lisäksi käyttökorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että käyttäjä on ilmoittanut palveluntarjoajalle henkilökohtaiset pankkiyhteystietonsa sekä toimittanut voimassa olevan Suomen veroviranomaisen myöntämän verokorttinsa sekä muut kulloinkin ennakonpidätystä varten tarvittavat tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle viivytyksettä, jos näissä tiedoissa tapahtuu muutoksia.

9.6.               Jos käyttäjä on rekisteröity ennakonperintärekisteriin, tulee käyttäjän toimittaa tästä palveluntarjoajalle todistus.

9.7.               Käyttökorvaus on ennakonpidätyksen alaista tuloa, mistä syystä palveluntarjoaja suorittaa ennakonpidätyksen käyttäjän toimittaman verokortin mukaisesti käyttökorvauksen maksun yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa muista työnantajamaksuista, vero- tai vakuutusasioista.

9.8.               Käyttökorvaus maksetaan käyttäjän henkilökohtaiselle pankkitilille kuukausittain jälkikäteen.

9.9.               ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimuksen päättyessä kertynyt ja maksamaton käyttökorvaus maksetaan päättymistä seuraavan kuukauden aikana.

9.10.           Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti lopettaa käyttökorvauksen maksaminen tai muuttaa maksuperusteena olevia ehtoja.

9.11.           Käyttökorvauksen maksaminen ei luo työsuhdetta palveluntarjoajan ja käyttäjän välille.

 

10.   Palvelun käyttäminen kaupalliseen tai muuhun sopimattomaan tarkoitukseen

 

10.1.           ProGrupper Hoiva -palvelu on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja näissä käyttöehdoissa kuvattuun tarkoitukseen.

10.2.           Käyttäjä ei saa käyttää palvelua tai sen sisältöä (esim. kuvat, tekstit, videot ja tiedot) mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, kuten markkinointiin tai kaupankäyntiin, eikä muuhunkaan tarkoitukseen, joka ei vastaa näissä käyttöehdoissa määriteltyä palvelun käyttötarkoitusta.

 

11.    Käyttäjän muut oikeudet ja velvollisuudet

 

11.1.           Käyttäjällä on oikeus käyttää ProGrupper Hoiva -palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti käyttösopimuksen voimassa ollessa.

11.2.           Käyttäjä on velvollinen noudattamaan näitä käyttöehtoja, palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöä, käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön päivityksiä, palveluntarjoajan mahdollisesti myöhemmin erikseen antamia ohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä hyviä käytänteitä.

11.3.           Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan.

11.4.           Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

11.5.           Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain näissä käyttöehdoissa kuvattua toimintaa varten.

11.6.           Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille käyttäjille mukaan lukien palvelussa työnantajina toimivat yritykset tai kolmansille osapuolille.

11.7.           Käyttäjä ei saa ilman palveluntarjoajan kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.

11.8.           Käyttäjä vastaa yksin palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta, asianmukaisuudesta ja tietoturvasta. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat immateriaali- ja muut oikeudet siihen aineistoon, jonka hän mahdollisesti toimittaa ja tallentaa ProGrupper Hoiva -palveluun.

11.9.           Käyttäjä sitoutuu siihen, että kun hän on ProGrupper Hoiva -palvelussa ilmoittanut ottavansa vastaan työtehtävän tai sopinut työnantajan kanssa tietystä työtehtävästä, hän myös hoitaa työtehtävän, ellei hänellä ole laillista estettä. Estyessään hoitamasta sovittua työtehtävää, käyttäjän on viivytyksettä ilmoitettava asiasta sopimuskumppanina olevalle työnantajayritykselle.

11.10.        Käyttäjän tulee selvittää ja sopia mahdolliset työtehtävää koskevat erimielisyytensä työnantajayrityksen kanssa.

11.11.        Käyttäjä on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän aiheuttaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmannelle käyttämällä ProGrupper Hoiva -palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti.

11.12.        Käyttäjä sitoutuu pitämään palveluntarjoajan erossa kaikista erimielisyyksistä ja viranomaisprosesseista, jotka koskevat käyttäjän ProGrupper Hoiva -palveluun antamien ja/tai sen vastuulla olevien tietojen oikeellisuutta, palveluun tallennettujen tietojen käsittelyn asianmukaisuutta ja, jotka koskevat käyttäjän ja työnantajana toimivan yrityksen välistä keskinäistä sopimussuhdetta ja keskinäisiä velvoitteita. Mikäli palveluntarjoaja joutuu tällaisen erimielisyyden tai viranomaisprosessin osapuoleksi, sitoutuu käyttäjä korvaamaan palveluntarjoajalle tälle asiasta aiheutuneet kulut mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asiamieskulut.

11.13.        Palveluntarjoaja toimittaa käyttäjälle maksamastaan käyttökorvauksesta ennakonpidätyksen käyttäjän palveluntarjoajalle toimittaman verokortin mukaan. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan, että ennakonpidätys on suoritettu oikein.

 

12.   Palveluntarjoajan muut oikeudet ja velvollisuudet

 

12.1.           Sen lisäksi mitä näissä käyttöehdoissa on muualla todettu, palveluntarjoajalla on seuraavat oikeudet ja velvollisuudet:

12.2.           Palveluntarjoajan ProGrupper Hoiva -palvelu on lähtökohtaisesti käyttäjien käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

12.3.           Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan. Palveluntarjoaja pyrkii aina – kun se on kohtuudella mahdollista – tiedottamaan käyttäjälle palvelussa tapahtuvista käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu, ellei toisin ilmoiteta.

12.4.           Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä käyttäjän palveluun tallentamia tietoja omien velvoitteidensa hoitamiseksi, ProGrupper Hoiva -palvelun käytön ja sen kaikkien toiminnallisuuksien varmistamiseksi.

12.5.           Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaista tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

12.6.           Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, käyttäjien palvelussa ilmoittamista palveluista tai töistä, kohteiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai käyttäjien ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään käyttäjien palveluun lataamien tiedostojen tietoturvasta eikä palvelun mahdollisesti sisältämien hyperlinkkien sisällöstä, toiminnasta tai tietoturvasta.

12.7.           Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet palveluun luotuun tietosisältöön mukaan lukien kuvat ja videot. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässä lukuun ottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, pankkitilitietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

12.8.           Palveluntarjoaja ei anna takuuta palvelun käyttäjämääristä tai työllistymisestä.

12.9.           Palveluntarjoajan palvelu toimii alustana työnhakijoille ja työnantajille, jotka sopivat keskenään työsuhteesta ja sen ehdoista. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun tai töiden toteutumisesta, laadusta tai mistään työsuhteeseen liittyvästä velvoitteesta.

12.10.        Palveluntarjoaja toimittaa käyttäjälle maksamastaan käyttökorvauksesta ennakonpidätyksen käyttäjän palveluntarjoajalle toimittaman verokortin mukaan. Käyttäjä on velvollinen tarkistamaan, että ennakonpidätys on suoritettu oikein. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vero- tai muista seuraamuksista, jotka johtuvat käyttökorvauksen maksamisesta tai siitä tehtävästä ennakonpidätyksestä.

12.11.        Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingosta (välitön tai välillinen), joka aiheutuu ProGrupper Hoiva -palvelun käytöstä tai palvelussa olevasta sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään mistään velvoitteesta tai vahingosta (välitön tai välillinen), joka aiheutuu käyttäjien ProGrupper Hoiva -palvelun kautta solmimista sopimussuhteista. 

12.12.        Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää käyttäjälle ilmoituksia palvelun käyttöön liittyen sähköpostilla, tekstiviestillä, MMS-viestillä tai julkaisemalla ilmoituksia ProGrupper Hoiva -palvelussa.

 

13.   Käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön muuttaminen

 

13.1.           Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ja palveluntarjoajan tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaista tietosuojakäytäntöä ilmoittamalla muutoksesta käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä.

13.2.           Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

13.3.           Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi lopettaa palvelun käytön ja irtisanoa käyttösopimuksen päättymään käyttöehtojen 8. kohdan mukaisesti.

 

14.   Sopimuksen siirtäminen

 

14.1.           Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimus kolmannelle osapuolelle.

14.2.           ProGrupper Hoiva -palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää sitä tai ProGrupper Hoiva -palvelun käyttösopimusta.

 

15.   Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 

15.1.           ProGrupper Hoiva -palveluun, palvelun käyttöön oikeuttavaan sopimukseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

15.2.           ProGrupper Hoiva -palvelun käytöstä, käyttösopimuksesta ja näistä käyttöehdoista aiheutuvat palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet ratkaistaan ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa.